Varovanje zasebnosti

Varstvo osebnih in drugih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov - Ponudnik:

INFORM, pretok znanja d.o.o.
Sedež podjetja: Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
DŠ: SI 51464667
MŠ: 1857070000

Kontakti za uporabnike glede obdelave osebnih podatkov:
tel.: +386 69 902 099,
e-pošta: info@DocsIn.DE

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov upravljavcu je v določenih primerih nujno, da lahko upravljavec izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Upravljavec zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Vaši podatki, ki jih vnesete v spletne e-obrazce za izdelavo dokumentov in dokumenti izdelani preko e-obrazcev, ki jih v elektronski obliki shranite pri nas, so shranjeni na strežniku, zaščitenim z geslom in omejenim fizičnim dostopom. Podatki, ki jih vnesete v spletni e-obrazec, z namenom izdelave dokumenta, so namenjeni le izdelavi dokumenta in se z vpisom v bazo pri nas zašifrirajo in so dostopni le vam. Do njih nimamo dostopa niti mi, niti katera tretja stranka.

Osebne podatke, ki jih vpišete ob registraciji na portal hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika z uporabnikom, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelujemo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto, komunikacije z uporabnikom in izvajanje storitev hranimo
(* - podatek ob registraciji ni zahtevan in se hrani le, če ga uporabnik ob registraciji navede):

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek.

Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot upravljavec.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Vaše pravice glede vaših osebnih podatkov pri nas:

 • Pravica do pozabe - v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov.
 • Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov
 • Pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli prekličete (kar storite s pisno zahtevo ali s spremembo nastavitev v uporabniškem profilu) ali zahtevate, da vaše osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo, tako da v celoti izbrišemo vaš profil pri na našem portalu. Pri tem se zavedate, da se z profilom izbrišejo vsi morebitni shranjeni dokumenti, morebitni izpolnjeni e-obrazci v vašem uporabniškem arhivu in tudi morebitno stanje dobroimetja na vašem uporabniškem računu. Poleg zahteve o popolnem izbrsu lahko kadarkoli zahtevate, da podatke dopolnimo ali spremenimo. Podatke lahko spremenite tudi sami kadarkoli v svojem uporabniškem profilu (uporabniški profil), ter umaknete soglasje za prejemanje e-sporočil.

V kolikor bi prenehal zgoraj opisani namen, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.